Cars
   Beretta -92
   Cheva -51
   Chevelle -66
   Chevelle -70
   Oldsmobile -96
   Pontiac -96
   Chevy -37
   Chevy Pickup -66
   Impala -61
   Challenger -70
   Camaro -69
   Corvette -63
   Nova -66
   Pontiac -98
   Camaro -68